За цим Договором одна сторона Продавець з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови цього Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі спільно названі - Сторони, уклали цей Договір публічної оферти (далі - Договір), адресований необмеженому колу офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у розділі Веб-сайту https://millennium-trade.com/.

Продавці, які мають намір здійснювати продаж Товарів за допомогою Веб-сайту https://millennium-trade.com/ та Покупці при придбанні Товарів, зображення яких розміщені на відповідних сторінках https://millennium-trade.com/, приймають умови цього Договору про наступне .

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
1.1. Договірні відносини між Продавцем та Покупцем оформлюються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://millennium-trade.com/ у відповідному розділі кнопки «Купити» означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець), згідно з чинним міжнародним та українським законодавством , взяв до виконання умови Договору публічної оферти, зазначені нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа-підприємець). При повній згоді з цим Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення та за невиконання умов цього Договору.

1.3. Цей Договір набирає чинності з моменту натискання на кнопку «Купити», яким Покупець дає згоду здійснити покупку наявного Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця та повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, у разі потреби, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, застосовуються правила міжнародного договору.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ
«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://millennium-trade.com/ та застосування якого є обов'язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https ://millennium-trade.com/, спрямоване на невизначене коло осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - - ухвалення Покупцем пропозиції продавця про придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://millennium-trade.com/, шляхом додавання його до віртуального кошика та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (виріб, модель, аксесуар, комплектуючі та супутні предмети, будь-які інші предмети торгівлі), про придбання якого на Веб-сайті https://millennium-trade.com/ розміщено пропозицію продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які відвідали Веб-сайт https://millennium-trade.com/ та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно з чинним міжнародним та українським законодавством, які є власниками або розповсюджувачами Товару та за допомогою Веб-сайту https://millennium-trade.com/ мають намір його продати.

«Замовлення» - належним чином оформлена та розміщена на Веб-сайті https://millennium-trade.com/ заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським чи міжнародним законодавством норми регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Суттєвий недолік Товару» - недолік, який унеможливлює або неприпустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
3.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, продати Товар на основі Замовлення, оформленого Покупцем на відповідній сторінці Веб-сайту https://millennium-trade.com/, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купити Товар та сплатити за нього гроші.

3.2. Продавець гарантує, що Товар не передано у заставу, не є предметом спору, не перебуває під арештом, а також на нього відсутні будь-які права третіх осіб.

3.3. Продавець і Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивним або удаваним правочином або угодою, вчиненою під впливом тиску або обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на провадження господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють у процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимоги чинного законодавства України, та зобов'язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця у процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

4. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПРОДАВЦЯ
4.1. Продавець зобов'язаний:

виконувати умови цього Договору
виконувати замовлення Покупця у разі надходження оплати від Покупця;
передати Покупцеві Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://millennium-trade.com/, оформленим замовленням та умовами цього Договору;
перевірити якісні та кількісні характеристики Товару під час його пакування на складі;
повідомити покупця про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro шляхом інформування цього договору.
4.2. Продавець має право:

в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у разі порушення Покупцем умов цього Договору.
4.3. Продавець:

ФОП Шебанов Олексій Богданович

ІПН: 3588905197
Рахунок отримувача: UA303348510000000026001176960  
Банк отримувача: АТ "ПУМБ",
Код банку отримувача: МФО 334851

• або Суб'єкт господарювання з-поміж осіб, які пропонують до придбання на Веб-сайті https://millennium-trade.com/ Товар за єдиними узгодженими правилами, викладеними в цьому договорі публічної оферти.*

5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПОКУПЦЯ
 

5.1. Покупець зобов'язаний:

своєчасно оплатити та отримати замовлення на умовах цього Договору;
ознайомитись з інформацією про Товар, розміщену на Веб-сайті https://millennium-trade.com/;
при отриманні Товару в особи, яка здійснила його доставку, переконатися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У разі пошкодження або неповної комплектації Товару - зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем має підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцю.
5.2. Покупець має право:

оформити замовлення на відповідній сторінці веб-сайту https://millennium-trade.com/;
вимагати від продавця виконання умов цього Договору;
на інформування про можливу додаткову комісію при оплаті європейських замовлень картами типу Mastercard, Visa, Visa Electron, Mastercard Electronic, Maestro.


6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ
6.1. Покупець самостійно оформлює замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://millennium-trade.com/ шляхом додавання Товарів до віртуального кошика за допомогою натискання кнопки «Кошик», або зробивши замовлення електронною поштою, або за номером телефону, вказаним у розділі контактів Веб-сайту https://millennium-trade.com/.

6.2. Термін формування Замовлення до 2 робочих днів із моменту його оформлення. У разі, якщо замовлення надіслано у вихідний або святковий день, термін формування починається з першого після вихідного робочого дня.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ
7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та вказується на відповідній сторінці Веб-сайту https://millennium-trade.com/. Ціна Договору визначається шляхом складання цін усіх вибраних Товарів поміщених у віртуальний кошик та ціни доставки, що визначається залежно від способу доставки відповідно до умов розділу 8 цього Договору.

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3. Покупець може сплатити замовлення такими способами:

1) за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця, зазначений у рахунку, у т.ч. за допомогою Інтернет-банкінгу (Покупець оплачує замовлення протягом трьох днів з дати отримання рахунку у розмірі 100% передоплати).

2) післяплатою при отриманні Замовлення в представництві служби доставки на території України або на території іншої країни відповідно до місця здійснення замовлення товару.

3) Кредитною карткою такого типу:

Visa
Visa Electron
Mastercard
Mastercard Electronic